Ontslagen en nu?
Ben je recent ontslagen of staat je werkgever op het punt je te ontslaan?

Het krijgen van ontslag kan voor veel stress en onrust zorgen en is daarmee vaak één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je werkzame leven. Het kan je financiële zekerheid, zelfvertrouwen en motivatie om te werken aantasten. Of het nu gaat om een dreigend ontslag of een daadwerkelijk ontslag, het is belangrijk om te weten wat je rechten zijn en wat je kunt doen om jezelf te beschermen.

Wat is ontslag?

Ontslag is wanneer een werknemer niet langer werkzaam is voor een bedrijf. Er zijn verschillende redenen waarom iemand kan worden ontslagen, waaronder:

  • Slecht functioneren of presteren
  • Economische redenen zoals een reorganisatie of bezuinigingen
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Foutief gedrag, zoals diefstal of fraude
  • Medische redenen

Het is belangrijk om te weten dat een werkgever niet zomaar kan besluiten om jou als werknemer te ontslaan. Er moet een geldige reden zijn en jouw werkgever moet het ontslag goed kunnen onderbouwen. Jij hebt als werknemer recht op bescherming tegen onrechtmatig ontslag en ook heb  je in de meeste gevallen recht op een ontslagvergoeding als je ontslagen wordt. Als je werkgever je informeert over een (dreigend) ontslag, is het belangrijk om te begrijpen wat dit betekent voor je rechten en wat je kunt doen om jezelf te beschermen.

Jouw rechten 

Als werknemer heb je bepaalde rechten als het gaat om ontslag. Deze rechten kunnen variëren afhankelijk van de wetgeving en het type contract dat je hebt. Enkele voorbeelden van rechten zijn:

  • Recht op een transitievergoeding: een vergoeding die je werkgever je betaalt bij ontslag
  • Recht op een opzegtermijn: dit geeft je tijd om ander werk te vinden voordat je daadwerkelijk ontslagen wordt
  • Recht op een redelijke ontslaggrond: je werkgever moet een geldige reden hebben voor je ontslag en moet aan kunnen tonen dat hij of zij heeft geprobeerd het probleem op te lossen

Als je dreigt ontslagen te worden of met ontslag wordt geconfronteerd, is het cruciaal om op de hoogte te zijn van je rechten en welke stappen je kunt ondernemen om jezelf te beschermen. Vaststellingsovereenkomst Expert is er om je hierbij te helpen.

Neem contact met ons op via 020 261 2387 of stuur ons een e-mail. Onze arbeidsrechtjuristen staan klaar om al je vragen te beantwoorden en je bij te staan.

Vaststellingsovereenkomst ontslag op staande voet
vaststellingsovereenkomst
Veelvoorkomende ontslagsituaties

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je werkgever waarin jullie afspraken maken over het beëindigen van je arbeidsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of als er onvoldoende werk meer is voor jou binnen het bedrijf.

In de vaststellingsovereenkomst staan onder andere afspraken over de beëindigingsdatum, de eventuele transitievergoeding, vakantiedagen, het al dan niet voortzetten van een leaseauto of telefoonabonnement en eventuele afspraken over geheimhouding of het geven van referenties.

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst kan grote gevolgen hebben voor je toekomstige carrière, financiële situatie en rechten. Bovendien kan het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst betekenen dat je afziet van bepaalde rechten, zoals het recht op een WW-uitkering. Het is daarom belangrijk om de overeenkomst te laten controleren door een arbeidsrechtjurist om er zeker van te zijn dat alle voorwaarden in overeenstemming zijn met de wet en dat er geen onredelijke voorwaarden in staan die nadelig voor jou kunnen zijn.

Meer weten over ontslag met een vaststellingsovereenkomst? Klik hier 

Een dreigend ontslag betekent dat je werkgever heeft aangegeven dat er mogelijk een ontslag zal plaatsvinden. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een reorganisatie, slechte prestaties of een arbeidsconflict. Een dreigend ontslag kan een zeer stressvolle en verontrustende ervaring zijn voor jou als werknemer. Het is belangrijk om te weten wat jouw rechten en plichten zijn in zo’n situatie.

Meer weten over dreigend ontslag? Klik hier

Ontslag tijdens ziekte betekent dat je werkgever je ontslaat terwijl je ziek bent en niet in staat bent om te werken. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan omdat het in strijd is met de wet. Wanneer een werknemer ziek is, heeft deze namelijk recht op bescherming tegen ontslag.

Meer weten over ontslag tijdens ziekte? Klik hier

Op de werkvloer kunnen helaas conflicten ontstaan, wat kan leiden tot vervelende situaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsvoorwaarden, werkschema’s, loon, werkomstandigheden, werkinhoud of de werkcultuur. Een arbeidsconflict kan leiden tot spanningen en ontevredenheid op de werkvloer, en kan uiteindelijk leiden tot een verstoorde werkrelatie of zelfs tot ontslag.

Meer weten over ontslag bij een arbeidsconflict? Klik hier

In Nederland mag je niet zomaar vanwege jouw zwangerschap of moederschap ontslagen worden. Dit is namelijk verboden op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de Wet arbeid en zorg. Dit geldt voor zowel tijdelijke als vaste werknemers. Deze bescherming geldt gedurende de hele zwangerschap en tot zes weken na de bevalling.

Meer weten over ontslag tijdens zwangerschap? Klik hier 

Het ontslag op staande voet is een van de zwaarste maatregelen binnen het arbeidsrecht. Daarom zijn er (strenge) wettelijke voorwaarden vastgesteld waaraan strikt voldaan moet worden voordat zo’n ontslag gegeven kan worden. LET OP: als je een ontslag op staande voet niet aanvecht, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Door het ontslag op staande voet ben je per direct werkloos bent en zal je geen loon meer uitbetaald krijgen. Het gevolg hiervan is dat je je recht op een WW-uitkering en een eventuele transitievergoeding verliest, omdat je verwijtbaar werkloos bent geworden. Het is zelfs mogelijk dat de werkgever een schadevergoeding van je gaat eisen vanwege het ontslag op staande voet.

Meer weten over ontslag op staande voet? Klik hier

Gratis advies over je ontslag

Bel met ons kantoor: 020 2612387