Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet

Wanneer kan ik op staande voet ontslagen worden?

Het ontslag op staande voet is een van de zwaarste maatregelen binnen het arbeidsrecht. Daarom zijn er (strenge) wettelijke voorwaarden vastgesteld waaraan strikt voldaan moet worden voordat zo’n ontslag gegeven kan worden.

Je kan alleen ontslagen worden als er sprake is van een dringende reden. Dit is een ernstige reden die het directe ontslag van een werknemer rechtvaardigt. 

Voorbeelden van dringende redenen kunnen zijn: 

  • Diefstal of verduistering van bedrijfseigendommen of eigendommen van collega’s of klanten.
  • Seksuele intimidatie, discriminatie of ander onaanvaardbaar gedrag tegenover collega’s of klanten.
  • Geweld, bedreiging of agressief gedrag tegenover collega’s, klanten of de werkgever.
  • Het doelbewust schenden van bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie.
  • Werkweigering zonder geldige reden of het opzettelijk onvolledig of onjuist uitvoeren van werkzaamheden.

Onverwijld ontslag
De wet vereist niet alleen dat er een dringende reden is voor ontslag, maar ook dat het ontslag ‘onverwijld’ wordt gegeven. Dit betekent dat er niet te veel tijd mag verstrijken tussen het moment waarop de dringende reden wordt geconstateerd en het ontslag op staande voet. Hoewel er een korte periode is toegestaan voor onderzoek, mag deze periode niet te lang duren. Bovendien moet de dringende reden voor het ontslag op staande voet onmiddellijk aan jou worden meegedeeld. Je hebt namelijk het recht om te weten waarom je wordt ontslagen. Pas wanneer je op de hoogte bent van de reden, kun je je hiertegen verdedigen.

LET OP: geen recht op WW-uitkering en ontslagvergoeding
Als je een ontslag op staande voet niet aanvecht, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Door het ontslag op staande voet ben je per direct werkloos bent en zal je geen loon meer uitbetaald krijgen. Het gevolg hiervan is dat je je recht op een WW-uitkering en een eventuele transitievergoeding verliest, omdat je verwijtbaar werkloos bent geworden. Het is zelfs mogelijk dat de werkgever een schadevergoeding van je gaat eisen vanwege het ontslag op staande voet. 

Als je op staande voet bent ontslagen, informeren we je graag over je rechten en opties. Neem contact met ons op via bel 020 261 2387 of stuur een e-mail. Onze arbeidsrechtjuristen staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

 

Vaststellingsovereenkomst ontslag op staande voet
vaststellingsovereenkomst
Vragen over ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een vorm van onmiddellijke beëindiging van het dienstverband door de werkgever wegens een dringende reden.

Een werkgever mag jou als werknemer op staande voet ontslaan als er sprake is van een dringende reden, zoals diefstal, fraude, agressie of een ernstige schending van het bedrijfsbeleid.

LET OP: bij ontslag op staande voet ben je per direct werkloos en verlies je het recht op loon. Bovendien heb je in de meeste gevallen geen recht op een WW-uitkering. Het is dus belangrijk om zo spoedig mogelijk je ontslag op staande voet aan te vechten. 

Nee. In principe is een waarschuwing niet vereist. Het ontslag op staande voet moet wel direct gegeven worden zodra jouw werkgever op de hoogte is van de dringende reden en het moet schriftelijk aan jou worden bevestigd. 

In de meeste gevallen heb je geen recht op een WW-uitkering bij ontslag op staande voet, omdat dit als verwijtbaar werkloosheid wordt gezien. Neem dus spoedig contact met ons op om je ontslag aan te vechten. 

Ja. Indien je onterecht op staande voet bent ontslagen, kan je jouw werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Dit kan bijvoorbeeld gaan om misgelopen inkomsten of reputatieschade.

Indien je op staande voet is ontslagen, moet je binnen twee maanden actie ondernemen en het ontslag aanvechten bij de kantonrechter.

Voordat een werkgever overgaat tot ontslag op staande voet, moet hij eerst onderzoek doen naar de feiten en omstandigheden en de werknemer de kans geven om zich te verdedigen.

Volg de volgende stappen bij ontslag op staande voet

Voor werknemers die te maken krijgen met ontslag op staande voet, is het belangrijk om de juiste stappen te nemen. Hieronder volgt een stappenplan:

Stap 1

Onderteken geen vaststellingsovereenkomst

Stap 2

Bel direct met een arbeidsrechtjurist van Vaststellingsovereenkomst Expert

Stap 3

Wacht met het aanvragen van een WW-uitkering

Stap 4

Vecht het ontslag op staande voet aan

Stap 5

Start een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter

Stap 6

Overweeg om het ontslag om te zetten naar een beëindiging met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst)

Gratis advies bij ontslag op staande voet

Onze arbeidsrechtjuristen staan voor je klaar. Graag horen we tijdens een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie.
In meer dan 90% van de gevallen kunnen we je succesvol van dienst zijn. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. 

Bel ons kantoor: 020 2612387