Arbeidsconflict
Arbeidsconflict

Op de werkvloer kunnen helaas conflicten ontstaan, wat kan leiden tot vervelende situaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsvoorwaarden, werkschema’s, loon, werkomstandigheden, werkinhoud of de werkcultuur. Een arbeidsconflict kan leiden tot spanningen en ontevredenheid op de werkvloer, en kan uiteindelijk leiden tot een verstoorde werkrelatie of zelfs tot ontslag.

Er zijn diverse manieren om een arbeidsconflict op te lossen:

  • Het conflict bespreken en uitpraten (eventueel met behulp van een mediator)
  • Veranderingen aanbrengen in de werksituatie, zoals een verplaatsing naar een andere afdeling of vestiging, of een andere leidinggevende toegewezen krijgen
  • Het dienstverband beëindigen

Onze juristen staan klaar om jou te helpen

Als bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn of als je hier niet voor openstaat, kan jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst voorstellen. Dit biedt jou de mogelijkheid om te onderhandelen over de voorwaarden van jouw ontslag zoals bijvoorbeeld een (hogere) ontslagvergoeding of een bepaalde periode zonder te hoeven werken. Wij kunnen deze onderhandelingen voor jou voeren en zorgen voor een WW-proof vaststellingsovereenkomst die aan jouw belangen voldoet. Onze juristen zullen ervoor zorgen dat de overeenkomst juridisch correct is opgesteld en dat je zich nergens zorgen over hoeft te maken.

Het is belangrijk om te weten dat je gedurende het onderhandelingsproces gewoon moet blijven werken om aanspraak op jouw loon te behouden. Dit is anders als jouw werkgever jou vrijstelt van werk met behoud van salaris. Sommige werknemers melden zich ziek tijdens het proces, maar dit is niet altijd verstandig. Als je overweegt om je ziek te melden, vraag dan eerst advies aan één van onze arbeidsrechtjuristen. 

Vaststellingsovereenkomst arbeidsconflict
vaststellingsovereenkomst
Vragen over arbeidsconflict

Nee, jouw werkgever moet een zorgvuldige afweging maken voordat hij tot ontslag overgaat en jou de kans geven om het conflict op te lossen.

De bedrijfsarts kan een belangrijke rol spelen bij het signaleren en oplossen van een arbeidsconflict en kan adviseren over mogelijke oplossingen en interventies.

Ja. Je kan ontslag aanvechten bij de kantonrechter of het UWV als je het niet eens bent met de reden voor het ontslag.

Ja. Je hebt in principe recht op een transitievergoeding bij ontslag vanwege een arbeidsconflict, tenzij je bijvoorbeeld zelf ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Ja. Als je schade hebt geleden als gevolg van het ontslag vanwege een arbeidsconflict, bijvoorbeeld omdat je moeilijk ander werk kan vinden, kan je een schadevergoeding eisen.

Ja. Jouw werkgever kan jou een outplacementtraject aanbieden om jou te helpen ander werk te vinden. Tijdens het outplacementtraject krijg je ondersteuning en begeleiding bij het zoeken naar ander werk. Bijvoorbeeld door het opstellen van een cv, sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken. Een outplacementtraject kan ook gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden of het verkennen van andere loopbaanmogelijkheden. Het doel is om jou zo snel mogelijk aan ander werk te helpen en de overgang naar een nieuwe baan zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als er sprake is van een arbeidsconflict kan het in sommige gevallen mogelijk zijn dat jouw werkgever je overplaatst naar een andere functie binnen het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de oorspronkelijke functie niet meer goed past bij jouw capaciteiten of wensen, of als je niet meer goed kan samenwerken met de collega’s in de oorspronkelijke functie.
Echter, het overplaatsen naar een andere functie mag niet zomaar gebeuren. Het is belangrijk dat jouw werkgever hierover met jou in overleg gaat en dat er goede redenen zijn voor de overplaatsing. Ook moet de nieuwe functie passend zijn bij jouw opleidingsniveau en ervaring. Ook mag de nieuwe functie niet zwaarder zijn dan jouw oorspronkelijke functie.

TIP: het is altijd verstandig om bij een arbeidsconflict juridisch advies in te winnen om de specifieke omstandigheden van de situatie te bespreken. Zo kom je meer te weten over jouw rechten en plichten als werknemer. Bij ons ontvang je altijd gratis en vrijblijvend een eerste advies.

Ja. Het is mogelijk om bij een arbeidsconflict gebruik te maken van een mediator. Een mediator is een onafhankelijke derde partij die kan helpen bij het oplossen van een conflict tussen jou en jouw werkgever. Het doel van mediation is om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Bij mediation wordt er vaak eerst een intakegesprek gehouden om te kijken of mediation geschikt is voor de betreffende situatie en of jij en jouw werkgever bereid zijn om tot een oplossing te komen. Als mediation wordt ingezet, zal de mediator gesprekken voeren met jou en jouw werkgever om het conflict te bespreken en te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Het voordeel van mediation is dat het conflict vaak sneller en met minder kosten kan worden opgelost dan bijvoorbeeld via een juridische procedure. Bovendien kan mediation ook bijdragen aan het behoud van de werkrelatie tussen jou en jouw werkgever. Het is goed om te weten dat het inschakelen van een mediator niet verplicht is. 

Verder is altijd verstandig om bij een arbeidsconflict juridisch advies in te winnen om de specifieke omstandigheden van de situatie te bespreken en te kijken of mediation een geschikte oplossing is. Neem dus vooral contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend eerste advies. 

Gratis advies over ontslag tijdens een arbeidsconflict

Onze arbeidsrechtjuristen staan voor je klaar. Graag horen we tijdens een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie.
In meer dan 90% van de gevallen kunnen we je succesvol van dienst zijn. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. 

Bel met ons kantoor: 020 2612387