Zwangerschap
Zwangerschap

In Nederland mag je niet zomaar vanwege jouw zwangerschap of moederschap ontslagen worden. Dit is namelijk verboden op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de Wet arbeid en zorg. Dit geldt voor zowel tijdelijke als vaste werknemers. Deze bescherming geldt gedurende de hele zwangerschap en tot zes weken na de bevalling. Daarnaast heb je als zwangere werknemer recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en op eventueel ouderschapsverlof na de geboorte van jouw kind. Een werkgever mag jou niet ontslaan omdat je zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof opneemt.

Als jouw werkgever je toch ontslaat, kan je dit aanvechten door binnen twee maanden na het ontslag een klacht in te dienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. Deze commissie kan een uitspraak doen en de werkgever opdragen om jou weer in dienst te nemen en/of schadevergoeding te betalen. Ook kan je via een Arbeidsrechtjurist naar de rechter stappen om het ontslag aan te vechten.

Zijn er ook uitzonderingen?

Er zijn enkele uitzonderingen waarin een werkgever jou wel kan ontslaan tijdens de zwangerschap. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een dringende reden, zoals diefstal of geweld op de werkvloer. Ook kan een werkgever jou ontslaan als er een reorganisatie plaatsvindt en er geen passende functie meer beschikbaar is voor jou als werknemer. In deze gevallen moet de werkgever echter aantonen dat het ontslag niets te maken heeft met jouw zwangerschap en dat het ontslag om andere redenen gerechtvaardigd is.

Het is verstandig om juridisch advies te vragen wanneer je ontslagen wordt tijdens jouw zwangerschap. Bij ons ontvang je een eerste advies altijd gratis en vrijblijvend.

Vaststellingsovereenkomst zwangerschap
vaststellingsovereenkomst
Vragen over vaststellingsovereenkomst

Nee. Een werkgever mag jou niet ontslaan vanwege jouw zwangerschap of bevallingsverlof. Dit is verboden volgens de Nederlandse wetgeving ter bescherming van zwangere vrouwen en jonge moeders. Je hebt als zwangere werknemer recht op bescherming tegen ontslag vanwege jouw zwangerschap. Als een werkgever toch besluit om een jou te ontslaan vanwege jouw zwangerschap, dan kan je hier bezwaar tegen maken en eventueel een juridische procedure starten. In dat geval heb je echt op schadevergoeding.

Als je als zwangere werknemer wordt ontslagen, terwijl dit niet is toegestaan volgens de Nederlandse wetgeving ter bescherming van zwangere vrouwen dan kan je actie ondernemen. Het is goed om als eerste contact op te nemen met een arbeidsrechtjurist om te bespreken wat voor opties je hebt. 

Verder is het belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen om aan te tonen dat je onterecht bent ontslagen vanwege je zwangerschap. Denk hierbij aan e-mails, correspondentie en andere documenten die aantonen dat je ontslag gerelateerd is aan je zwangerschap.

Als zwangere werknemer heb je verschillende soorten rechten zoals het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, een veilige en gezonde werkomgeving en bescherming tegen ontslag vanwege je zwangerschap.

Ja. Je werkgever kan je in bepaalde gevallen overplaatsen naar ander werk tijdens je zwangerschap, maar alleen als het werk dat je normaal gesproken doet, niet veilig of gezond is voor jou of je ongeboren kind. In dat geval moet je werkgever je ander werk aanbieden dat wel veilig en gezond is.

Als je zwanger bent, is het belangrijk om je werkgever tijdig op de hoogte te stellen. Zorg ervoor dat je dit zo snel mogelijk doet, zodat jij en je werkgever nog tijd hebben om afspraken te maken over jouw afwezigheid. Officieel moet je dit minimaal drie weken voor jouw gewenste zwangerschapsverlof aan je werkgever melden, maar het is beter om het eerder te bespreken. Door op tijd aan te geven dat je zwanger bent, kan jouw werkgever rekening houden met jouw afwezigheid en de nodige maatregelen treffen om jouw afwezigheid op te vangen.

Gratis advies over ontslag tijdens zwangerschap

Onze arbeidsrechtjuristen staan voor je klaar. Graag horen we tijdens een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie.
In meer dan 90% van de gevallen kunnen we je succesvol van dienst zijn. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. 

Bel met ons kantoor: 020 2612387