Dreigend ontslag
Dreigend ontslag

Een dreigend ontslag kan een zeer stressvolle en verontrustende ervaring zijn voor jou als werknemer. Het is belangrijk om te weten wat jouw rechten en plichten zijn in zo’n situatie.

Als je te horen krijgt dat er een mogelijk ontslag aan zit te komen, is het allereerst belangrijk om te weten wat de reden is en of het ontslag rechtsgeldig is. Het is verstandig om hierover juridisch advies in te winnen.

Of een ontslag rechtsgeldig is hangt ook vaak af van het ontslagdossier. Een ontslagdossier is een verzameling documenten en bewijsstukken die een werkgever verzamelt om te kunnen aantonen dat er een geldige reden is voor jouw ontslag. Het ontslagdossier is van belang bij een eventuele procedure bij het UWV of de rechter.

Het ontslagdossier kan onder meer bestaan uit:

  • Functioneringsverslagen
  • Beoordelingsgesprekken
  • Waarschuwingen
  • Correspondentie over het functioneren of gedrag van jou als werknemer
  • Afspraken over verbetering
  • Bewijsstukken zoals e-mails, getuigenverklaringen of camerabeelden

Het is belangrijk dat het ontslagdossier zorgvuldig wordt opgebouwd en dat alle stukken relevant zijn voor de reden van het ontslag voor een geldig ontslag. Jij als werknemer moet de mogelijkheid hebben om het ontslagdossier in te zien en erop te reageren.

Oneens met je ontslag?

Wanneer jouw ontslagdossier niet goed is opgebouwd en/of gedocumenteerd kan je je eventueel succesvol verdedigen tegen een ontslag. Voor jou is het daarom belangrijk om bij twijfel over de reden van ontslag, of de opbouw van het ontslagdossier, juridisch advies bij ons in te winnen.

Als je te maken krijgt met dreigend ontslag, informeren we je graag over je rechten en opties. Neem contact met ons op via bel 020 244 6544 of stuur een e-mail. Onze arbeidsrechtjuristen staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Vaststellingsovereenkomst dreigend ontslag
vaststellingsovereenkomst
Vragen dreigend ontslag

Dreigend ontslag is wanneer jouw werkgever heeft aangegeven dat hij/zij overweegt om jou te ontslaan of als er sprake is van een situatie waarbij je het vermoeden hebt dat je binnenkort ontslagen zult worden. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een reorganisatie, slechte prestaties of een arbeidsconflict.

Nee. Jouw werkgever kan je niet zomaar ontslaan. Er zijn verschillende regels en wetten die de rechten van werknemers beschermen tegen willekeurig ontslag.

Je werkgever kan je alleen ontslaan om een geldige reden, zoals bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Voordat je werkgever je ontslaat, moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kan bijvoorbeeld denken aan het starten van een verbetertraject of het aanbieden van scholing. Wat passend is moet per geval worden bekeken.
Als je een tijdelijk contract hebt, kan je werkgever je alleen ontslaan als hij in het contract een geldige reden heeft opgenomen, zoals het bereiken van de einddatum of het niet nakomen van afspraken.

Als je werkgever je wilt ontslaan, moet hij ook de juiste procedure volgen. Dit betekent dat hij het ontslag moet aanzeggen via een officiële brief, met daarin de reden voor het ontslag en de opzegtermijn. Als werknemer heb je dan in sommige gevallen recht op een transitievergoeding. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als je zelf hebt ingestemd met het ontslag of als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jouw kant.

Als je het niet eens bent met het ontslag, kun je bezwaar maken en eventueel een procedure starten. Het is verstandig om hierbij juridische hulp te zoeken. Wij helpen je hier graag bij verder. 

Soms. Als je werkgever je wil ontslaan, dan heeft hij in sommige gevallen een ontslagvergunning nodig van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) of moet hij de kantonrechter vragen om het ontslag te beoordelen. Dit is afhankelijk van de reden van het ontslag.

Als het gaat om een bedrijfseconomisch ontslag, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie of een slechte financiële situatie van het bedrijf, dan moet je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Hierbij moet hij aantonen dat er een noodzaak is om arbeidsplaatsen te laten vervallen en dat jouw arbeidsplaats daar ook onder valt. Het UWV beoordeelt de aanvraag en geeft wel of geen toestemming voor het ontslag.

Als het gaat om een ontslag vanwege disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, een verstoorde arbeidsrelatie of andere persoonlijke omstandigheden, dan kan je werkgever naar de kantonrechter stappen om het ontslag te laten beoordelen. Hierbij moet hij aantonen dat er een redelijke grond is voor het ontslag.

Let op: als je zelf instemt met het ontslag of als er sprake is van een tijdelijk contract dat van rechtswege eindigt, dan heeft je werkgever geen ontslagvergunning nodig. In deze gevallen kan je werkgever het ontslag gewoon aanzeggen via een officiële brief met daarin de reden voor het ontslag en de opzegtermijn.

Ja. Je kan jouw ontslag aanvechten als je van mening bent dat het ontslag onterecht is. Het is belangrijk om op tijd actie te ondernemen en hierbij juridische hulp te zoeken, omdat er strikte termijnen gelden voor het indienen van bezwaar en het starten van een procedure bij de kantonrechter of het UWV.

Als je wordt ontslagen, heb je mogelijk recht op een ontslagvergoeding. Dit hangt af van jouw arbeidsovereenkomst en de reden van het ontslag. Neem hiervoor contact met ons op en wij zullen bekijken of je recht hebt op de transitievergoeding en wat de hoogte daarvan is. 

De hoogte van de ontslagvergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals jouw leeftijd, dienstjaren, salaris en de reden van het ontslag. Er zijn verschillende berekeningsmethoden voor de ontslagvergoeding.

Als je dreigend ontslag verwacht, zijn er een aantal stappen die je kunt ondernemen. Allereerst is het belangrijk om je rechten en plichten te kennen en om in gesprek te gaan met je werkgever. Vraag om duidelijkheid over de situatie en ga na of er eventueel mogelijkheden zijn om het dienstverband te behouden. Verzamel daarnaast bewijsmateriaal en laat je bijstaan door één van onze juristen die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Overweeg ten slotte om te onderhandelen over een ontslagregeling en zorg voor een goede afwikkeling van je arbeidscontract. 

Als je dreigend ontslag verwacht, kan het verleidelijk zijn om niet meer op het werk te verschijnen of om jouw werk niet meer serieus te nemen. Echter, het is belangrijk om nog steeds te blijven werken en jouw taken naar behoren uit te voeren. Door niet te werken, loop je het risico dat jouw werkgever je beschuldigt van werkweigering, wat de onderhandelingen over een eventuele ontslagregeling kan bemoeilijken.

Bovendien heb je recht op loon zolang jouw arbeidsovereenkomst nog loopt. Als je zonder geldige reden niet meer op het werk verschijnt, kan jouw werkgever de loonbetaling stopzetten en je eventueel disciplinaire maatregelen opleggen.

Als je je zorgen maakt over jouw werkomstandigheden of het ontslag, kan je het beste contact opnemen met één van onze arbeidsrechtjuristen. Wij vertellen jou graag wat jouw rechten en opties zijn.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen bij dreigend ontslag?

Ja. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is een van de opties bij dreigend ontslag, maar het is niet de enige optie. Voordat je een vaststellingsovereenkomst tekent, is het belangrijk om advies in te winnen bij een juridisch expert om er zeker van te zijn dat de voorwaarden gunstig zijn en in jouw belang. Het is ook belangrijk om te onderhandelen over de voorwaarden voordat je tekent. Als alternatief kan je proberen om het ontslag te voorkomen door met je werkgever te onderhandelen over alternatieve oplossingen, zoals het volgen van trainingen, werken op een andere afdeling of een aangepast werkrooster. Het kan ook de moeite waard zijn om te zoeken naar andere mogelijkheden binnen of buiten het bedrijf voordat je akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst. Het is daarom belangrijk om je opties te overwegen en advies bij een arbeidsrechtjurist voordat je een beslissing neemt.

Voordeel van de vaststellingsovereenkomst

Als werknemer kan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst enkele voordelen met zich meebrengen:

Financiële compensatie

Financiële compensatie: in de vaststellingsovereenkomst wordt vaak een ontslagvergoeding (transitievergoeding) opgenomen die je recht geeft op financiële compensatie voor het verlies van je baan. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de uitbetaling van openstaande vakantiedagen en vakantiegeld.

Tijdsbesparing

Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan je een langdurige en kostbare juridische strijd vermijden. Dit kan je veel tijd en stress besparen en je in staat stellen om sneller verder te gaan met jouw carrière.

Voorwaarden onderhandelen

In een vaststellingsovereenkomst kan je vaak onderhandelen over de voorwaarden van jouw vertrek. Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over jouw referenties, een positieve uitlating over jou door de werkgever en eventueel een geheimhoudingsplicht.

Recht op WW-uitkering

Als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan bepaalde voorwaarden, loopt jouw recht op een WW-uitkering geen gevaar.

LET OP: rechten tijdens een vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk om op te merken dat het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst niet altijd in jouw voordeel kan zijn. Een vaststellingsovereenkomst kan namelijk ook nadelen hebben, zoals het verlies van bepaalde rechten (denk aan een WW-uitkering) en het ontbreken van een ontslagvergoeding. Daarom is het raadzaam om altijd één van onze arbeidsrechtjuristen gratis en vrijblijvend te raadplegen om ervoor te zorgen je jouw rechten beschermt en een eerlijke overeenkomst sluit.

Gratis advies over je dreigend ontslag

Onze arbeidsrechtjuristen staan voor je klaar. Graag horen we tijdens een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. In meer dan 90% van de gevallen kunnen we je succesvol van dienst zijn. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren.

Bel met ons kantoor: 020 2612387