vaststellingsovereenkomstexpert
Privacyverklaring

Privacyverklaring vaststellingsovereenkomstexpert.nl
maart 2023

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.  De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


1. Over ons

Vaststellingsovereenkomstexpert.nl (onderdeel van Frederik Hendrik Juristen)
Keizersgracht 520H
1017 EK Amsterdam 

KvK 85122165
info@vaststellingsovereenkomstexpert.nl

 

2. Persoonsgegevens

We verwerken de volgende persoonsgegevens van je:  

 1. Voor- en Achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer 
 4. Adres

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
Bovenstaande persoonsgegeven ontvangen wij van jou door het invullen van onze inschrijfformulier en eventueel in het later proces bij het ontvangen van alle benodigde documenten voor het geven van juridisch advies bij arbeidsrechtelijke vraagstukken.


3. Doel verwerking persoonsgegevens en bewaartermijnen

We verwerken je persoonsgegevens alleen op basis van een van de grondslagen van artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan ​​deze gegevens te verwerken als de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

Inschrijfformulier
Als je het inschrijfformulier invult op de website nemen wij contact met je op om je vraag te bespreken en wanneer nodig een juridisch traject te starten met betrekking tot arbeidsrechtelijke vraagstukken. 

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.  In deze gevallen verwerken we de gegevens 1 jaar.

 

4. Uitwisseling van gegevens 

Wij delen jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming. Wij delen jouw gegevens alleen met samenwerkingspartners wanneer jij daar toestemming voor geeft.

De uitvoering van een wettelijke taak kan met zich meebrengen dat wij uw gegevens delen met andere organisaties. Dit gebeurt op basis van een van de grondslagen uit de AVG. Bijvoorbeeld naar aanleiding van fiscale wetgeving of een strafrechtelijk onderzoek. 

 

5. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

 

6. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@vaststellingsovereenkomstexpert.nl.  

In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:

 • Je wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken
 • Je wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
 • Je wilt persoonsgegevens laten verwijderen
 • Je wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
 • Je wilt bezwaar maken

  Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

7.  Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

 

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.  

Uitschakelen en verwijderen: Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.  

 

8. Wijzigingen 

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.