Zelf ontslag nemen
Zelf ontslag nemen

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin afspraken worden gemaakt over het einde van het dienstverband. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een ontslag of beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak opgesteld door de werkgever en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de werknemer. Het is belangrijk om goed te kijken naar de afspraken in de vaststellingsovereenkomst en deze eventueel te laten controleren door een juridisch adviseur. Door het tekenen van de overeenkomst gaat de werknemer namelijk akkoord met de afspraken die daarin staan.

Als de werknemer niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst, kan deze besluiten om niet te tekenen en eventueel juridische stappen te ondernemen. Het is belangrijk om hierbij wel te kijken naar de mogelijkheden en eventuele risico’s van een dergelijke actie. Vraag dan ook altijd juridisch advies.

 Hieronder staan enkele redenen waarom vaststellingsovereenkomsten worden gebruikt:

  1. Snellere oplossing: Een vaststellingsovereenkomst maakt het mogelijk om een geschil sneller op te lossen dan wanneer het voor de rechter wordt gebracht. De partijen kunnen zelf onderhandelen over een oplossing en hoeven niet te wachten op een uitspraak van de rechter.
  2. Kostenbesparing: Het voeren van een juridische procedure kan duur zijn. Met een vaststellingsovereenkomst kunnen de partijen de kosten van een juridische procedure vermijden, omdat ze geen advocaat nodig hebben om hun zaak voor te leggen aan de rechter.
  3. Controle over de uitkomst: Met een vaststellingsovereenkomst hebben de partijen meer controle over de uitkomst van het geschil. In tegenstelling tot een gerechtelijke uitspraak hebben ze meer zeggenschap over de oplossing.
  4. Geheimhouding: Partijen kunnen afspreken dat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst vertrouwelijk blijft. Dit kan voorkomen dat gevoelige informatie openbaar wordt gemaakt.
  5. Voorkomen van verdere geschillen: Met een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen een einde maken aan hun geschil en voorkomen dat er in de toekomst nieuwe geschillen ontstaan tussen hen.
vaststellingsovereenkomst
Vragen over vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is niet verplicht bij ontslag, maar het kan wel nuttig zijn om de voorwaarden van het ontslag vast te leggen om onduidelijkheden te voorkomen.

Een vaststellingsovereenkomst bevat doorgaans de datum van het einde van het dienstverband, de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding, de reden van het ontslag en eventuele andere afspraken tussen werkgever en werknemer.

Ja, je kunt onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Als je niet tevreden bent met de voorgestelde voorwaarden, kun je proberen om tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Je bent niet verplicht om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk om te onthouden dat een vaststellingsovereenkomst meestal definitief is en dat het tekenen ervan kan betekenen dat je afstand doet van bepaalde rechten en mogelijkheden om in de toekomst actie te ondernemen. Het is daarom verstandig om de overeenkomst zorgvuldig te laten beoordelen door een arbeidsrecht jurist voordat je deze ondertekent.

Als je akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst, kan het zijn dat het UWV beoordeelt dat je zelf ontslag hebt genomen en je daardoor geen recht hebt op een WW-uitkering. Het is daarom belangrijk om de voorwaarden van de overeenkomst goed te laten controleren door een arbeidsrecht jurist voordat je deze ondertekent.

Als je een vaststellingsovereenkomst tekent, ga je akkoord met de voorwaarden van het einde van het dienstverband. Het is daarom belangrijk om de inhoud van de overeenkomst zorgvuldig te overwegen en juridisch advies in te winnen voordat je de overeenkomst tekent. Zodra u de overeenkomst heeft ondertekend is deze – na de wettelijke bedenktermijn – namelijk bindend en kunt u er niet meer onderuit.

Ja, als werknemer heb je na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst in het kader van arbeidsrecht standaard een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Dit betekent dat je binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kunt ontbinden, mits je dit schriftelijk aan jouw werkgever kenbaar maakt.

Tijdens deze bedenktermijn kun je dus nog terugkomen op jouw beslissing om de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat het ontbinden van de overeenkomst ook gevolgen kan hebben voor de rechten en plichten van beide partijen, zoals de opzegtermijn en de ontslagvergoeding.

Het is dus verstandig om de overeenkomst goed door te lezen voordat je deze tekent en juridisch advies in te winnen. 

Vraag een gratis consult aan